Montessori-onderwijs

Uitgangspunt van ons onderwijs is dat kinderen beter leren als zij de kans krijgen om zelf te kiezen en te ontdekken, ieder dus op zijn/haar eigen manier. Kinderen hebben een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Die ontwikkeling vindt plaats vanuit een spontane belangstelling.

Nieuwsgierigheid is belangrijk

De onderwerpen van die belangstelling verschillen per kind en doorlopen een aantal fasen. Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde leergebieden. Als een kind zich in zo’n gevoelige periode bevindt is het in staat op dat moment een functie zeer intensief te ontwikkelen.

Elk kind is uniek

Het is de taak en de deskundigheid van de leerkracht om op deze gevoelige perioden adequaat te reageren, door het juiste onderwijsmateriaal in de juiste context aan te bieden. Uw kind wordt niet alleen door de omgeving gevormd; de ontwikkeling is een proces waaraan een kind zelf een onvervangbare bijdrage levert. Elckerlyc volgt daarom de leerprestaties én de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden aan de hand van gevalideerde toetsen en door gerichte observatie. De leerkracht reguleert het aanbieden van nieuwe of moeilijker leerstof aan de hand van de resultaten.

Effectieve werkwijze

Dat de werkwijze gebleken is zeer effectief te zijn blijkt uit het feit dat de doorverwijzingspercentages naar hogere vormen van vervolgonderwijs substantieel hoger zijn dan gemiddeld. Bij leer- of ontwikkelingsproblemen stelt de intern begeleider/remedial teacher – in samenspraak met de groepsleerkracht- het handelingsplan op voor kinderen die individuele begeleiding nodig hebben.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top