Ontwikkelen

De onderwerpen van die belangstelling verschillen per kind en veranderen in een aantal fasen. Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde leergebieden. Als het kind zich in zo’n gevoelige periode bevindt, is het in staat op dat moment een functie zeer intensief te ontwikkelen.

Continue uitdagen van het kind

Het is de taak en de deskundigheid van de leerkracht om het kind uit te dagen, te prikkelen en nieuwsgierig te maken. De leerkracht moet op de “gevoelige perioden” in de ontwikkeling van een kind adequaat reageren door het juiste onderwijsmateriaal in de juiste omgeving aan te bieden.

‘Help mij het zelf doen’

Een kind wordt niet alleen door de omgeving gevormd; de ontwikkeling is een proces waaraan het kind zelf een onvervangbare bijdrage levert, onder het motto: ‘Help mij het zelf te doen!’

Obervatie en toetsen

Elckerlyc volgt de leerprestaties en de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen aan de hand van gevalideerde toetsen en door gerichte observatie. De leerkracht reguleert het aanbieden van nieuwe of moeilijker leerstof aan de hand van de resultaten.

Individuele begeleiding

Voor kinderen die specifieke individuele begeleiding nodig hebben stelt de leerkracht, in samenspraak met de Intern Begeleider, een handelingsplan op.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top