Social Schools

Social Schools werkt zowel op een pc, laptop als mobiele telefoon. Via Social Schools communiceren we met ouders over zaken die de hele school, een groep of een individuele leerling betreffen. Oudergesprekken worden hiermee afgesproken en ouders kunnen hiermee hun kinderen als afwezig melden of bijzonder verlof aanvragen.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top