Reglementen en protocollen

Elckerlyc past verder in haar handelen een aantal reglementen en protocollen toe. Deze zijn ook alle vermeld in de schoolgids, maar de meest belangrijke treft u ook als link hieronder aan.

Privacyverklaring

Gedragscode Sociale Media MZH

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top