Gedeeld

Vanaf het moment dat het kind vier jaar is delen ouders en leerkrachten de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. Een voorwaarde daarvoor is dat er een overeenkomst bestaat in de visie op onderwijs en opvoeding in de school- en thuissituatie.

Vertrouwen in het kind

Zowel op school als thuis is het belangrijk dat de opvoeders vertrouwen uitstralen in het eigen kunnen van het kind. Als het kind respect ontvangt voor zijn groeiende zelfstandigheid, zijn ontwikkeling en interesse in de wereld, dan zijn de voorwaarden gecreëerd waarbinnen het kind in staat is kennis tot zich te nemen, dan kan de intelligentie zich verder ontwikkelen waardoor het kind uit kan groeien tot een mondig en creatief mens.

Samen

Elckerlyc verwacht dan ook dat ouders de opvoedingsideeën van Maria Montessori onderschrijven en vertrouwen hebben in het eigen kunnen van hun kind. Daarnaast kan de school alleen goed functioneren indien er een onderling basisvertrouwen is, gepaard gaand met een open contact.

Tips voor thuis

  • Geef je kind de ruimte om zijn of haar eigen pad te volgen, de één is sneller op een bepaald gebied dan een ander, de één heeft meer talent voor iets dan een ander. Observeer, volg en begrijp eerst en help en ondersteun daarna
  • Observeer je kind goed om te ondersteunen als iets (nog) te moeilijk is, maar neem het niet over (ik doe het wel), laat het kind wel leidend blijven
  • Laat je kind zelf eigen probleempjes oplossen (waar is dit?) door hen te stimuleren zelf na te denken en actie te ondernemen
  • Zorg dat je kind veel beweegt, dit bevordert de latere ontwikkeling van de grove en fijne motoriek
  • Stoor je kind niet tijdens het spelen, geef het de tijd een spel of tekening af te maken
  • Geef vooral aandacht aan de inzet van je kind in gedrag of werk en niet (alleen) zeggen hoe goed of knap het is
  • Ditzelfde geldt voor het werk zelf, in plaats van zeggen hoe mooi het lego bouwwerk of de tekening is, vragen wat je kind er zelf van vindt, waarom dit onderwerp/deze kleuren zijn gekozen, etc.
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top