Natuurlijke drang

Kinderen hebben een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Die ontwikkeling vindt plaats vanuit een spontane belangstelling (maar de leerkrachten zorgen ervoor dat er genoeg te ontdekken valt!).

Fasen

De onderwerpen van die belangstelling verschillen per kind, en het ontwikkelingstempo doorloopt een aantal fasen. Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde leergebieden. Als het kind zich in zo’n gevoelige periode bevindt, is het in staat op dat moment een functie zeer intensief te ontwikkelen. Onze leerkrachten houden dat goed in de gaten en spelen hier op in.

Uniek aanbod

Elckerlyc onderscheidt zich vanwege onderstaand aanbod voor álle leerlingen, van groep 1 t/m 8:

  • vakonderwijs Engels, Spaans, muziek en gymnastiek,
    remedial teaching,
  • een continurooster met tussenschoolse opvang,
  • een jaarlijks schoolreisje,
  • drie jaren mee op schoolkamp
  • onderwijs op maat, want onder- of bovengemiddeld begaafd: de montessori-pedagogiek sluit aan bij de mogelijkheden van uw kind.
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top